Η απελευθέρωση των Ελληνων θα έλθει όταν ο ελληνικός λαός θεσπίσει ενα νέο Σύνταγμα με όρους που θα έχει διαμορφώσει και θα έχει αποφασίσει ο ίδιος και όχι τα κόμματα, οι πολιτικοί και οι διεθνείς συνεργάτες τους. Διότι μονο με ενα Σύνταγμα θεσμοθετημένο απο εμάς τους ίδιους μπορούμε να γίνουμε πραγματικά ελεύθεροι να ορίζουμε την μοίρα μας σύμφωνα με την βούληση μας.

Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012

22 προτάσεις για ενα νέο Σύνταγμα ελευθερίας των Ελλήνων!!!Τι είναι στα αλήθεια το Σύνταγμα της Ελλάδας; 

Το Σύνταγμα της Ελλάδας είναι το ανώτερο νομικό συμβόλαιο της χώρας με το οποίο η κοινωνία θα επρεπε κανονικά να κατοχυρώνει την ελευθερία της. Μόνο που το σημερινό Σύνταγμα πετυχαίνει ακριβώς το αντίθετο. Τα άρθρα που περιέχονται σε αυτό έχουν διαμορφωθεί χωρίς την συμμετοχή και την συγκατάθεση της κοινωνίας, με τέτοιο τροπο ώστε αυτοί που κατέχουν το πολιτικό σύστημα να μπορούν να υποτάσσουν την κοινωνία στα συμφέροντά τους. Το αποτέλεσμα είναι το Σύνταγμα της Ελλάδας να έχει μετατραπεί απο συμβόλαιο για την ελευθερία της κοινωνίας σε συμβόλαιο υποταγής της. Για να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση πρέπει να θεσπίσουμε συλλογικά ενα νέο συνταγματικό συμβόλαιο που θα κατοχυρώνει αποκλειστικά και μόνο την βούληση της κοινωνίας μας κι όχι την βούληση των κομματικών διευθυντηρίων, για την κατάκτηση της πραγματικής πολιτικής ελευθερίας στην Ελλάδα. 

Το "Σύνταγμα των Ελλήνων" ή πώς θα μπορούσε να είναι ενα συνταγματικο συμβολαιο που θα εξασφάλιζε την κυριαρχία της ελληνικής κοινωνίας;

Παρακάτω ακολουθούν ορισμένες διατάξεις που προτείνονται στα 14 απο τα 103 άρθρα που περιέχονται στο βιβλίο "Το Συμβόλαιο της Υποταγης", σχετικά με το πώς ένα νέο Σύνταγμα ολων των Ελλήνων θα μπορούσε να κατοχυρώσει την βούληση της κοινωνίας για αληθινή και ανόθευτη ελευθερία. Άρθρο 2. Σκοπός της Πολιτείας
παρ. 1. Σκοπός της Πολιτείας είναι να διάγουν οι πολίτες ευτυχισμένο βίο.Άρθρο 4. Ελληνικό Έθνος
παρ. 1. Η Πολιτεία των Ελλήνων εξασφαλίζει την φυσική και πνευματική συνέχεια του ελληνικού έθνους.
παρ. 4. Καμμιά απόφαση που θέτει σε κίνδυνο την φυσική και πνευματική συνέχεια του έθνους δεν μπορεί να ληφθεί απο κανένα όργανο της ελληνικής πολιτείας.Άρθρο 6. Λαϊκή κυριαρχία
Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τους πολίτες, ανήκουν στους πολίτες, υπάρχουν υπέρ αυτών και του έθνους και ασκούνται από τους πολίτες, όπως ορίζει το Σύνταγμα.Άρθρο 7. Πολιτική ανεξαρτησία
Η πολιτική ανεξαρτησία των Ελλήνων είναι αδιαπραγμάτευτη. Καμμία απόφαση δεν λαμβάνεται από κανέναν, που να περιορίζει την πολιτική ανεξαρτησία της Ελλάδας και την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν.Άρθρο 8. Εθνική κυριαρχία
παρ. 1. Η εθνική κυριαρχία είναι αδιαπραγμάτευτη και η άσκησή της δεν περιορίζεται από κανέναν.
παρ. 2. Απαγορεύεται απόλυτα και χωρίς εξαιρέσεις στα πολιτειακά όργανα να αποφασίσουν ή να δώσουν την συγκατάθεσή τους στην κατάργηση, τον περιορισμό, την υπονόμευση, ή την άρση της ασυλίας της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας. Η παραβίαση της διάταξης της παραγράφου αυτής επισύρει στους παραβάτες τις αυστηρότερες ποινές που προβλέπονται στο Σύνταγμα.
παρ. 3. Οι αρμοδιότητες που προβλέπει το Σύνταγμα απαγορεύεται να παραχωρηθούν σε τρίτους και ασκούνται αποκλειστικά από τα προβλεπόμενα από το Σύνταγμα πολιτειακά όργανα για το συμφέρον του λαού και του έθνους.Άρθρο 10. Απαγόρευση εξωτερικού δανεισμού
Απαγορεύεται η σύναψη δανειακών συμβάσεων με ξένες χώρες, εταιρείες, ιδιώτες ή διεθνείς οργανισμούς ως απαραίτητη προϋπόθεση για την διατήρηση της οικονομικής και πολιτικής ανεξαρτησίας της Χώρας.Αρθρο 11. Προστασία της Δημόσιας Περιουσίας 
παρ. 1. Η δημόσια περιουσία ανήκει σε όλους τους Ελληνες και η ελληνική πολιτεία την διαχειρίζεται προς όφελος των Ελλήνων. Άρθρο 14. Εθνική Οικονομία και Νομισματική πολιτική
παρ. 1. Η Εθνική Οικονομία αποβλέπει στην δημιουργία των συνθηκών για την οικονομική ευημερία των Ελλήνων.Άρθρο 15. Υπερίσχυση του Συντάγματος των Ελλήνων.
Το Σύνταγμα των Ελλήνων είναι ο ανώτερος Νόμος της ελληνικής Πολιτείας, ο οποίος υπερισχύει πάντων των άλλων εγχώριων και διεθνών νόμων, ξένων και διεθνών δικαίων, Συνταγμάτων, συνθηκών, συμβάσεων και συμφωνιών, που έχουν ήδη υπογραφεί ή θα υπογραφούν στο μέλλον.Άρθρο 20. Καθήκοντα των πολιτών.
παρ. 4. Οι πολίτες υπερασπίζονται με κάθε μέσον την ανεξαρτησία της πολιτείας και την πολιτική τους ελευθερία, ενάντια σε όποιον επιχειρεί να την καταλύσει. Άρθρο 49. Ελεγχος πολιτειακών αξιωμάτων.
παρ. 1. Τα πολιτειακά αξιώματα έχουν περιορισμένη διάρκεια. Κανένα πολιτειακό αξίωμα δεν έχει διάρκεια μεγαλύτερη απο ενα έτος και δεν μπορεί να αναληφθεί απο το ίδιο πρόσωπο για δεύτερη φορά. 
παρ. 5. Απαγορεύεται η ανάληψη πολιτειακών αξιωμάτων απο πολίτες που έχουν βλάψει την κοινωνία ή την πολιτεία, ή έχουν εκδηλώσει αρνητικά συναισθήματα εναντίον του έθνους ή της πατρίδας, ή τέλος έχουν κατα άλλον τροπο ζημιώνει την Ελλάδα. Άρθρο 58. Δικαίωμα πρότασης νόμου
παρ. 1. Νόμος είναι εκείνη η απόφαση που λήφθηκε με την συγκατάθεση της πλειοψηφΐ των πολιτών. 
παρ. 2. Το δικαίωμα να προτείνουν νόμους το έχουν οι πολίτες και το εθνικό κοινοβούλιο. Άρθρο 74. Ελεγχος της κυβέρνησης. 
παρ. 3. Σε περίπτωση που μια κυβέρνηση δεν ικανοποιεί τον λαό, τότε μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή με πλειοψηφική απόφαση έκτακτης Εθνικής Συνέλευσης για την διεξαγωγή της οποίας απαιτείται η υπογραφή 200.000 πολιτών. 
παρ. 5. Εκτακτη Εθνική Συνέλευση συγκαλείται μετά απο υπογραφή 100.000 πολιτών για την ανάκληση οποιουδήποτε μέλους της κυβέρνησης. Άρθρο 102. Προσωρινότητα του Συντάγματος των Ελλήνων.
παρ. 1. Το Σύνταγμα των Ελλήνων είναι προσωρινό και ισχύει για 10 χρόνια απο την ημέρα εφαρμογής του. Καμία μεταβολή δεν επιτρέπεται στο διάστημα αυτό. 
παρ. 4. Το πολιτειακό δημοψήφισμα διενεργείται έκτοτε κάθε 10 χρόνια, εφόσον οι πολίτες ψηφίζουν υπέρ της διατήρησης του πολιτεύματος τους. 
παρ. 5. Το έτος που οι πολίτες θα απορρίψουν την ανανέωση του πολιτεύματος, θα ανακηρυχθεί έτος Συντακτικής ΕθνοΣυνέλευσης με σκοπό την θέσπιση νέου πολιτεύματος. Κατα την διάρκειά του, κάθε Ελληνας πολίτης έχει 3 μήνες στην διάθεσή του να καταθέσει την πρότασή του εγγράφως, αναφορικά με το πολίτευμα που επιθυμεί. Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου