Η απελευθέρωση των Ελληνων θα έλθει όταν ο ελληνικός λαός θεσπίσει ενα νέο Σύνταγμα με όρους που θα έχει διαμορφώσει και θα έχει αποφασίσει ο ίδιος και όχι τα κόμματα, οι πολιτικοί και οι διεθνείς συνεργάτες τους. Διότι μονο με ενα Σύνταγμα θεσμοθετημένο απο εμάς τους ίδιους μπορούμε να γίνουμε πραγματικά ελεύθεροι να ορίζουμε την μοίρα μας σύμφωνα με την βούληση μας.

Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2012

Σύνταγμα των Ελλήνων - 10 βασικές διατάξεις
Σύνταγμα των Ελλήνων

 Άρθρο 2. Σκοπός της Πολιτείας

1. Σκοπός της Πολιτείας είναι να διάγουν οι πολίτες ευτυχισμένο βίο.

Άρθρο 4. Ελληνικό Έθνος

1. Η Πολιτεία των Ελλήνων εξασφαλίζει την φυσική και πνευματική συνέχεια του ελληνικού έθνους.

Άρθρο 6. Λαϊκή κυριαρχία

Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τους πολίτες, ανήκουν στους πολίτες, υπάρχουν υπέρ αυτών και του έθνους και ασκούνται από τους πολίτες, όπως ορίζει το Σύνταγμα.

Άρθρο 7. Πολιτική ανεξαρτησία

Η πολιτική ανεξαρτησία των Ελλήνων είναι αδιαπραγμάτευτη. Καμμία απόφαση δεν λαμβάνεται από κανέναν, που να περιορίζει την πολιτική ανεξαρτησία της Ελλάδας και την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν.

Άρθρο 8. Εθνική κυριαρχία

1. Η εθνική κυριαρχία είναι αδιαπραγμάτευτη και η άσκησή της δεν περιορίζεται από κανέναν.
2. Απαγορεύεται απόλυτα και χωρίς εξαιρέσεις στα πολιτειακά όργανα να αποφασίσουν ή να δώσουν την συγκατάθεσή τους στην κατάργηση, τον περιορισμό, την υπονόμευση, ή την άρση της ασυλίας της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας. Η παραβίαση της διάταξης της παραγράφου αυτής επισύρει στους παραβάτες τις αυστηρότερες ποινές που προβλέπονται στο Σύνταγμα.
3. Οι αρμοδιότητες που προβλέπει το Σύνταγμα απαγορεύεται να παραχωρηθούν σε τρίτους και ασκούνται αποκλειστικά από τα προβλεπόμενα από το Σύνταγμα πολιτειακά όργανα για το συμφέρον του λαού και του έθνους.

Άρθρο 10. Απαγόρευση εξωτερικού δανεισμού

Απαγορεύεται η σύναψη δανειακών συμβάσεων με ξένες χώρες, εταιρείες, ιδιώτες ή διεθνείς οργανισμούς ως απαραίτητη προϋπόθεση για την διατήρηση της οικονομικής και πολιτικής ανεξαρτησίας της Χώρας.

Άρθρο 14. Εθνική Οικονομία και Νομισματική πολιτική

1. Η Εθνική Οικονομία αποβλέπει στην δημιουργία των συνθηκών για την οικονομική ευημερία των Ελλήνων.

Άρθρο 15. Υπερίσχυση του Συντάγματος των Ελλήνων

Το Σύνταγμα των Ελλήνων είναι ο ανώτερος Νόμος της ελληνικής Πολιτείας, ο οποίος υπερισχύει πάντων των άλλων εγχώριων και διεθνών νόμων, ξένων και διεθνών δικαίων, Συνταγμάτων, συνθηκών, συμβάσεων και συμφωνιών, που έχουν ήδη υπογραφεί ή θα υπογραφούν στο μέλλον.

 Πηγή: Αναστάσιος Π. Συριανός, "Το Συμβόλαιο της Υποταγής: πώς το Σύνταγμα καταστρέφει την ελευθερία μας και πώς να την ανακτήσουμε", Εκδόσεις Οσελότος (2012).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου